Välkommen till Engelska Förskolan Norrmalm

Vi är en tvåspråkig förskola som följer den svenska läroplanen.

På våra förskolor är det viktigt att alla känner sig välkomna och att alla bemöts med respekt och vänlighet. I allt vi gör utgår vi ifrån våra värdeord GLÄDJE, EMPATI och RESPEKT. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med barnens vårdnadshavare i vår vardag men också genom återkommande föräldraråd med möjlighet att skapa olika intressegrupper. Likabehandling är viktigt för oss och vi vill gärna lyfta fram och ta tillvara på våra olikheter samt mångfalden av kulturella traditioner och högtider som finns representerade i barngrupperna. 


Engelska Förskolan är en del av Engelska Skolor och Förskolor i Sverige och Atvexa.

Hälsa & Grön Flagg

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola där vi genom olika projekt fokuserar på att skapa hållbara vanor tillsammans med barnen. Ett hälsosamt liv är en viktig del av förskolans vardag där vi lägger fokus på fysiska aktiviteter genom att vistas mycket utomhus och använder olika parker och lekplatsen i förskolans närhet. Vi strävar efter att våra måltider ska vara hälsosamma och ett sätt att arbeta sockersmart är att använda naturliga sötningsmedel såsom frukt istället för socker. Självklart är barnen mer och bakar! LÄS MER

Jolly Phonics och Före Bornholmsmodellen

Förskolan använder Jolly Phonics och Före Bornholmsmodellen som metoder när vi på ett lekfullt sätt stimulerar barnen till språkmedvetenhet och kommande läsförmåga. Jolly Phonics är ett multisensoriskt tillvägagångssätt för att lära ut fonetik som innebär att använda handlingar, sånger och spel för att hjälpa barnen att lära sig bokstavsljud och hur man läser och skriver. Före Bornholmsmodellen fokuserar på att främja språkutvecklingen genom lek, uppmuntra barnen att kommunicera och uttrycka sig i en trygg och stödjande miljö.


LÄS MER

Digitala Verktyg

Engelska Förskolan Norrmalm strävar vi efter att digitala verktyg kompleterar arbetet med mer traditionella undervisningsmetoder. Att integrera digital teknik lär barnen att känna igen mönster och sekvenser genom former, färger och musik. 

Barnen kan utforska aktiviteter med hjälp av Blue-Bot, Easi-Scope, QR-kod, VR (virtual reality) och AR (augmented reality). 

Digitala verktyg är tillgängliga för alla våra barn och ger dem den bästa möjliga starten på den digitala värld de befinner sig i.