Aktuellt

I februari firar barnen Fettisdagen, Kinesiskt nyår och Modersmålsdagen. I samband med Modersmålsdagen omfamnar vi kulturell mångfald och språkligt arv. Vi får besök av vårdnadshavare som  läser på sina respektive språk vilket fyller luften med en symfoni av kulturella melodier. Firandet stimulerar till uppskattningen av språklig mångfald och kulturell stolthet. 

Genom sagor, musik och dans får barnen en inblick i den intrikata väven av sedvänjor som utmärker olika kulturers firanden. Den ökade kunskapen främjar öppenhet, förståelse och respekt för andra kulturer. Genom att omfamna olikheter skapar vi globala medborgare som kan navigera komplexiteter och bidra positivt till en harmonisk framtid för alla.