Välkommen till Engelska Förskolan Norrmalm

Vi är en tvåspråkig förskola som följer den svenska läroplanen.

På våra förskolor är det viktigt att alla känner sig välkomna och att alla bemöts med respekt och vänlighet. I allt vi gör utgår vi ifrån våra värdeord GLÄDJE, EMPATI och RESPEKT. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med barnens vårdnadshavare i vår vardag men också genom återkommande föräldraråd med möjlighet att skapa olika intressegrupper. Likabehandling är viktigt för oss och vi vill gärna lyfta fram och ta tillvara på våra olikheter samt mångfalden av kulturella traditioner och högtider som finns representerade i barngrupperna. 


Engelska Förskolan är en del av Engelska Skolor och Förskolor i Sverige och Atvexa.

Hälsa & Grön Flagg

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola där vi fokuserar på att skapa goda vanor hos barnen. Ett hälsosamt liv är en viktig del av det dagliga livet i förskolan då barnen uppmuntras att göra olika fysiska aktiviteter genom att dagligen bege sig till olika parker och lekplatser och äta hälsosamt.  Vi är en socker-smart förskola och barnen är involverade i bakningspass där frukt och naturligt socker används istället för socker. LÄS MER

Jolly Phonics och Före Bornholmsmodellen

Förskolan använder Jolly Phonics och Före Bornholmsmodellen att lära barnen språk och lägga en stark grund för deras läskunnighet på ett lekfullt sätt. Jolly Phonics är ett multisensoriskt tillvägagångssätt för att lära ut fonetik, som innebär att använda handlingar, sånger och spel för att hjälpa barnen att lära sig bokstavsljud och hur man läser och skriver. Före Bornholmsmodellen fokuserar på att främja språkutvecklingen genom lek, uppmuntra barnen att kommunicera och uttrycka sig i en trygg och stödjande miljö.


LÄS MER

Digitala Verktyg

Engelska Förskolan Norrmalm strävar vi efter att ha digitala verktyg integrerade i vår dagliga verksamhet och att arbeta samtidigt med mer traditionella undervisningsmetoder. Barnen lär sig känna igen mönster och sekvenser genom former, färger och musik. De kan utforska aktiviteter med hjälp av Blue-Bot, Easi-Scope, QR-kod, VR (virtual reality) och AR (augmented reality). Digitala verktyg är tillgängliga för alla våra barn och ger dem den bästa möjliga starten på den digitala värld de befinner sig i.